Πως παράγεται ένα ανακατασκευασμένο μελάνι στην INKSAVE;

Με την άφιξη των άδειων μελανοδοχείων στην INKSAVE ξεκινάει η διαδικασία ανακατασκευής τους η οποία περιλαμβάνει :
α) Επεξεργασία με πλήρη καθαρισμό και πλήρωση με μελάνι/γραφίτη του μελανοδοχείου σε υπερσύχρονα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας σε κενό αέρος.
β) Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων ηλεκτρονικών και μη εξαρτημάτων με καινούργια, πιστοποιημένα εφάμιλλης ή καλύτερης ποιότητας.
γ) Ηλεκτρονικούς και μηχανολογικούς ελέγχους με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, για να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση λειτουργίας του νέου προϊόντος.
δ) Δοκιμαστική λειτουργία σε -αντίστοιχο με του πελάτη- εκτυπωτή που διαθέτει η INKSAVE στις εγκαταστάσεις της, ώστε να πιστοποιηθεί η καλή λειτουργία του νέου έτοιμου προς χρήση, μελανοδοχείου.
ε) Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας με την ημερομηνία-ώρα ανακατασκευής
στ) Για όλα τα μελανοδοχεία ισχύει Εγγύηση Αντικατάστασης.

free delivery order phone waranty economy

...