Με ποιο τρόπο η χρήση ανακατασκευασμένων μελανοδοχείων ωφελεί το περιβάλλον και την εθνική οικονομία ;

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 300 εκατομμύρια πλαστικά άδεια inkjet και laser toner μελανοδοχεία εκτυπωτών σε όλο τον πλανήτη καταλήγουν στις χωματερές. Ενώ μπορούν να ανακατασκευασθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 2-3 φορές το καθένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να μειωθεί ο αριθμός αυτών των άδειων «σκουπιδιών» από τις χωματερές κατά 66% έως 75% σε σχέση με την σημερινή πραγματικότητα, με ανεκτίμητα οφέλη.
Κάθε ανακατασκευασμένο μελανοδοχείο αποτελεί ένα λιγότερο ηλεκτρονικό πλαστικό ή και μεταλλικό «άχρηστο σκουπίδι», το οποίο τελικά ΔΕΝ πετάχτηκε σε κάποια χωματερή με ανυπολόγιστες συνέπειες στην συνέχεια για το περιβάλλον μας.
Με την αγορά και χρήση και στην πραγματικότητα επαναχρησιμοποίηση ενός ανακατασκευασμένου μελανοδοχείου, αντιστοιχεί ένα λιγότερο καινούριο μελανοδοχείο, το οποίο δεν θα χρειασθεί να παραχθεί εκ νέου και να καταναλώσει για την κατασκευή του νέες πολύτιμες πρώτες ύλες.
Η συμβολή σας έτσι είναι διπλή και αναφέρεται όχι μόνο στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων αλλά και στον περιορισμό της κατανάλωσης και κατασπατάλησης των φυσικών πρώτων υλών του πλανήτη από την κατασκευή νέων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως είναι τα μελανοδοχεία, εκ του μηδενός.
Η ανακατασκευή των inkjet και laser toner μελανοδοχείων των εκτυπωτών αποτελεί την πραγματική και ενδεδειγμένη λύση στον συνεχώς αυξανόμενο όγκο των ηλεκτρονικών απορριμμάτων, η οποία συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (π.χ. εργατικά χέρια στην Ελλάδα παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία αντικαθιστώντας τα εισαγόμενα μελανοδοχεία) με πραγματικό όφελος για το περιβάλλον. Δεν αποτελεί απλώς άλλο ένα κλάδο της μεταποίησης αλλά και μια νέα νοοτροπία της κοινωνίας, η οποία ωθεί στην μοντέρνα αντίληψη της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων και όχι απλά της ανακύκλωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ορίσει νέα κριτήρια για την πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής της προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία του αποτελεί πλέον την πρώτη και μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η ανακύκλωση, ανακατασκευή και επαναχρησιμοποίηση των μελανοδοχείων είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια απόλυτα σύμφωνες με το γράμμα και το πνεύμα της κοινοτικής νομοθεσίας.
Η INKSAVE ως κατασκευάστρια και προμηθεύτρια εταιρία προϊόντων ανακύκλωσης και ανακατασκευής έχει ως πρωταρχική της αξία την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται όπως και τα υλικά και οι πρώτες ύλες σέβονται απόλυτα το περιβάλλον.
Απευθυνόμενοι σε εμάς μπορείτε να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος με δύο τρόπους- Αγοράζοντας τα ανακατασκευασμένα προϊόντα μας συμμετέχετε στη νέα υπεύθυνη κοινωνική αντίληψη της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. Τα ανακατασκευασμένα προϊόντα μας προέρχονται από΄"απόβλητα", έχουν δηλαδή ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής και έχουν ανακατασκευασθεί ώστε να αναχρησιμοποιηθούν πάλι.
Προσφέροντας τα χρησιμοποιημένα μελανοδοχεία σας, τα οποία σε άλλες περιπτώσεις θα κατέληγαν στις χωματερές.

Μπορώ να προσφέρω τα άδεια μελανοδοχεία μου για ανακύκλωση;

Ναι, μπορείτε να παραδώσετε τα άδεια μελανοδοχεία σας για ανακύκλωση στο κατάστημα ή να τα στείλετε με δικό μας μέσον κατόπιν συνενόησης.

free delivery order phone waranty economy

...