Έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, αλλά δεν έμεινα ευχαριστημένος/νη γιατί:

Τύπωνε λιγότερες σελίδες από το κανονικό

Πράγματι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είχατε μείνει δυσαρεστημένη/ος από παλαιότερη δοκιμή σας επειδή τύπωνε λιγότερο από το κανονικό. Αυτό μπορεί να συνέβη για δύο λόγους. Είτε το προϊόν είχε κάποιο ελάττωμα, είτε αγοράσατε απλά «ξαναγεμισμένο» ή αναγομωμένο με το χέρι προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ερώτημα για τις διαφορές αναγόμωσης και ανακατασκευής. Τα μελανοδοχεία που προμηθεύεστε από την INKSAVE ΔΕΝ υπάρχει καμία περίπτωση να τυπώσουν λιγότερο από τα O.E.M. (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS). Είναι όλα με βιομηχανικές προδιαγραφές ανακατασκευασμένα ή συμβατά και έχουν περάσει από αυστηρές διαδικασίες ποιότητας και ηλεκτρονικού ελέγχου πριν από την συσκευασία τους. Τυπώνουν πάντα τις ίδιες και σε πολλές περιπτώσεις παραπάνω σελίδες από τα γνήσια. Η μεγαλύτερη ποσότητα μελανιού/γραφίτη αναγράφεται σε κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού καταστήματος της INKSAVE.

Είχε πολύ κακή ποιότητα εκτύπωσης

Προφανώς στο παρελθόν δοκιμάσατε απλά «ξαναγεμισμένο» ή αναγομωμένο προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ερώτημα για τις διαφορές αναγόμωσης και ανακατασκευής. Όλα τα μελανοδοχεία που προμηθεύεστε από την INKSAVE κατασκευάζονται ή ανακατασκευάζονται κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες τυποποίησης. Ποτέ δεν θα δείτε κάθετες ή οριζόντιες λευκές ή μαύρες γραμμές ή σκιές πάνω στις σελίδες σας.

Χύθηκε μελάνι/γραφίτης μέσα στον εκτυπωτή και χάλασε τον εκτυπωτή μου

Προφανώς στο παρελθόν δοκιμάσατε απλά «ξαναγεμισμένο» ή αναγομωμένο προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ερώτημα για τις διαφορές αναγόμωσης και ανακατασκευής. Όλα τα inkjet μελανοδοχεία που προμηθεύεστε από την INKSAVE παράγονται σε περιβάλλον απόλυτου κενού και υπάρχει πάντοτεταινία ασφαλείας ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στον εκτυπωτή και να μην στεγνώνουν μέχρι την τοποθέτηση τους στον εκτυπωτή. Επίσης τα laser toner ανακατασκευάζονται, δεν γεμίζονται απλά, καθαρίζονται εντελώς από τα υπολείμματα παλαιού γραφίτη καιαντικαθίστανται τα μέρη που απαιτούνται με καινούργια. Ο γραφίτης έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να μην προκαλεί διαρροές μέσα στον εκτυπωτή. Μελανοδοχεία που μας παραδίδονται για ανακατασκευή και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σωστής διατήρησής τους από τους πελάτες δεν χρησιμοποιούνται για ανακατασκευή. Κανένα μελανοδοχείο που προμηθεύεστε από την INKSAVE δεν προκαλεί προβλήματα στους εκτυπωτές ή την λειτουργία τους.

Δεν θα καλύψει η εγγύηση του εκτυπωτή αν συμβεί κάτι

Οι εταιρείες κατασκευής εκτυπωτών είναι υποχρεωμένες από το νόμο να καλύπτουν στην εγγύησή τους τη χρήση κάθε είδους μελανιού που ανταποκρίνεται στις ζητούμενες προδιαγραφές λειτουργίας των εκτυπωτών. Οι ίδιες εταιρείες ανακατασκευάζουν μελάνια και toners στα πλαίσια των εκστρατιών ανακύκλωσης που κάνουν. Μόνο που πουλάνε στην ίδια τιμή τα ανακατασκευασμένα με τα καινούργια και έτσι καρπούνται όλο το οικονομικό όφελος. ΚΑΝΕΝΑ ανακατασκευασμένο μελανοδοχείο που προμηθεύεστε από την INKSAVE δεν μπορεί να καταστρέψει ή να βλάψει συσκευή, εφόσον o χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης που περιλαμβάνονται στην συσκευασία του καθώς και στο εγχειρίδιο του επίσημου κατασκευαστή της συσκευής του.

free delivery order phone waranty economy

...