Τι θα πρέπει να έχω υπόψη μου για την επιτυχημένη ανακατασκευή των μελανιών μου ;

Τα περισσότερα μελανοδοχεία μπορούν να ανακατασκευασθούν πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διάρκεια ζωής του μελανοδοχείου μπορεί να παραταθεί ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες συντήρησης του μελανοδοχείου σας.

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ INKJET

  • Όταν το μελανοδοχείο αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή σας, τυλίξτε το σε σελοφάν ή βάλτε το σε μία σακούλα που ξανακλείνει.
  • Παραδώστε το άδειο μελανοδοχείο για ανακατασκευή το συντομότερο δυνατό (μέσα σε μία εβδομάδα). Χρησιμοποιείστε το ανακατασκευασμένο μελανοδοχείο σας εντός 3 μηνών από την ανακατασκευή του.
  • Μην αφήνετε το μελανοδοχείο σε ένα ζεστό μέρος. Αυτό προκαλεί τη διαστολή και τη διαρροή του μελανιού.

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ LASER

  • Τοποθετήστε το μελανοδοχείο σε μαύρη κατά προτίμηση πλαστική σακούλα και στο κατάλληλο χαρτονένιο κουτί.
  • Μην ανοίγετε το κλείστρο του τυμπάνου.
  • Μην αγγίζετε την επιφάνεια του τύμπανου.
  • Μην περιστρέφετε το τύμπανο.
  • Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το μελανοδοχείο.
  • Μην τα αφήνετε σε μηχανοκίνητα οχήματα ούτε για ελάχιστο χρόνο, γιατί ακόμη και τις ψυχρές ημέρες η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας.
  • Αποθηκεύετε τα μελανοδοχεία σε σταθερή θερμοκρασία (5-35 βαθμούς Κελσίου).
free delivery order phone waranty economy

...