Υπάρχει περίπτωση αποτυχίας κατά την ανακατασκευή;

Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τόσοι έλεγχοι πριν την παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιεί απόλυτα τα όρια ποιότητας που έχουμε θέσει, θα προβούμε στις αναγκαίες διορθώσεις/αντικαταστάσεις προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εάν παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε λόγο, υπάρξουν δυσλειτουργίες, η INKSAVE θα σας καλύψει με άμεση αντικατάσταση του προβληματικού αναλωσίμου.

free delivery order phone waranty economy

...