Αλλαγή Ρυθμίσεων

Μετά από την εγγραφή σας μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Για να γίνει αυτό, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και επισκεφτείτε το μενού Επιλογές Χρήστη. Στο μενού αυτό πατήστε το πεδίο Ρυθμίσεις Λογαριασμού, αλλάξτε τα στοιχεία σας και πατήστε αποθήκευση.

free delivery order phone waranty economy

...