Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση Παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο την ίδια ημερομηνία. Αν αλλάξατε γνώμη και δεν επιθυμείτε την παραγγελία σας, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό στο τηλέφωνο 213 03 04 513. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων.

free delivery order phone waranty economy

...